TU VIỆN KIM CANG TRỌNG THỂ TỔ CHỨC KHOÁ TU BÁT QUAN TRAI GIỚI LẦN THỨ 10 PL. 2568 - DL. 2024 MÙNG 03/05 VÀ MÙNG 04/05 NĂM GIÁP THÌN ( NHẰM NGÀY 08/06 VÀ 09/06/2024 ).

TU VIỆN KIM CANG TRỌNG THỂ TỔ CHỨC KHOÁ TU BÁT QUAN TRAI GIỚI LẦN THỨ 10 PL. 2568 - DL. 2024 MÙNG 03/05 VÀ MÙNG 04/05 NĂM GIÁP THÌN ( NHẰM NGÀY 08/06 VÀ 09/06/2024 ).
Ngày đăng: 01/06/2024 11:24 AM

Chương Trình:

*Ngày 03 tháng 05 năm Giáp Thìn (Tức ngày 08/06/2024) .

16 giờ 00: Quý nam nữ Phật tử tề tựu về Tu Viện Kim Cang.

17 giờ 00: Tiểu thực chiều ( dùng cơm chiều ).

19 giờ 00: Tụng kinh.

21 giờ 00: Chỉ tịnh.

*Ngày 04 tháng 05 năm Giáp Thìn (Tức ngày 09/06/2024) .

04 giờ 00: Thức chúng, công phu khuya.

06 giờ 00: Dùng điểm tâm sáng.

07 giờ 00: Truyền Bát Quan Trai Giới.

08 giờ 00: Khánh vía đức BỒ TÁT CHUẨN ĐỀ.

09 giờ 00: Thời khoá niệm Phật.

11 giờ 00: Thọ trai - Kinh hành.

13 giờ 30: Trì chú Chuẩn Đề.

15 giờ 00: Hoàn Mãn.

*Một số hình ảnh các buổi khoá tu Bát Quan Trai Giới trước:

TU VIỆN KIM CANG

Zalo
Hotline