ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU - LỄ DÂNG PHÁP Y

ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU - LỄ DÂNG PHÁP Y
Ngày đăng: 09/08/2023 05:52 AM

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN BÌNH CHÁNH

TU VIỆN KIM CANG

ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU

 LỄ DÂNG PHÁP Y

Ca Sa oai đức vô cùng

Sắc vàng thanh bạch của hàng Sa Môn

Noi gương Từ Phụ Thế Tôn

Hoằng khai giáo pháp khắp nơi lưu truyền.

Pháp y chính là pháp khí, là bảo vật vô giá để chư Tôn Đức Tăng Ni làm hành trang trên bước đường hoằng pháp lợi sanh, xiển dương đạo pháp. Cúng dường pháp y lên Chư Tôn Đức Tăng Ni để khánh chúc Quý Ngài tăng thêm một tuổi đạo, sau ba tháng an cư thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức, tu tập viên mãn. Trên tinh thần đó Tu Viện Kim Cang trọng thể tổ chức lễ Dâng Pháp Y.

 

Thời gian: Ngày 26 tháng 07 năm Quý Mão ( Chủ Nhật Ngày 10/09/2023).

Địa điểm: Tu Viện Kim Cang, 33 Lê Đình Chi, Ấp 3, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Tp.HCM.

Cúng dường: Một vị Tăng 1 Pháp Y là 500.000đ (50 vị).

 

Tịnh tài cúng dường xin gửi về:

Văn phòng Tu Viện Kim Cang.

Số tài khoản: 060165013711.

Ngân hàng: Sacombank.

Nội dung: CUNG DUONG PHAP Y

Kính nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ quý Phật tử vô lượng cát tường !

 

 

 

TU VIỆN KIM CANG

Zalo
Hotline