TU VIỆN KIM CANG TRỌNG THỂ TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL. 2568 - DL. 2024, MÙNG 07/04 VÀ MÙNG 08/04 NĂM GIÁP THÌN ( NHẰM NGÀY 14/05 VÀ 15/05/2024 ).

TU VIỆN KIM CANG TRỌNG THỂ TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL. 2568 - DL. 2024, MÙNG 07/04 VÀ MÙNG 08/04 NĂM GIÁP THÌN ( NHẰM NGÀY 14/05 VÀ 15/05/2024 ).
Ngày đăng: 09/05/2024 04:51 PM

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Hòa cùng niềm hoan hỷ vui mừng của người con Phật trên khắp mọi miền đất nước. Chiều ngày 07 tháng 04 và ngày 08 tháng 04 năm Giáp Thìn ( Nhằm ngày 14/05/2024 và ngày 15/05/2024 ). Tu Viện Kim Cang trọng thể tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL. 2568 – DL. 2024 kính mời quý nam nữ Phật tử các nơi về đồng tham dự. Đại Lễ Phật Đản gồm những chương trình cụ thể như sau:

Ngày 07/04 năm Giáp Thìn

( Nhằm ngày 14/05/2024 )

16h00: Quý nam nữ Phật tử tề tựu về Tu Viện Kim Cang.

17h00: Tiểu thực chiều ( dùng cơm chiều ).

19h00: Tụng kinh.

21h00: Chỉ tịnh.

Ngày 08/04 năm Giáp Thìn

( Nhằm ngày 15/05/2024 )

04h00: Thức chúng, công phu khuya.

06h00: Điểm tâm.

07h00: Quý Phật tử tề tựu và công quả.

08h30: LỄ TẮM PHẬT.

10h00: Phóng sanh.

10h30: Cúng Ngọ.

11h00: Cúng quả đường - Thọ trai.

12h00: Hoàn Mãn.

Chương trình Đại Lễ Phật Đản PL. 2568 - DL. 2024 là cơ hội quý báu để xây duyên tích phước, tạo dựng những nét đẹp trong tâm hồn, là nền tản vững chắc trong tương lai, hướng đến đời sống chân thiện mỹ, xa rời các tệ đoan tiêu cực của xã hội, tạo dựng niềm tin và sức mạnh về một lối sống lành mạnh, bảo tồn những giá trị tinh thần cao đẹp của dân tộc. Chính vì thế Tu Viện Kim Cang kính mời quý nam nữ Phật tử dành thời gian quy tựu về tham dự.

Kính chúc, kính nguyện quý nam nữ Phật tử được một mùa Phật Đản hạnh phúc, thân tâm thường an lạc, mọi việc đều thuận duyên, cát tường như nguyện!

Zalo
Hotline