Trái tim Kim Cang

Trái tim Kim Cang

TÂM THƯ KÊU GỌI CHƯƠNG TRÌNH “ÁNH SÁNG VÀ TRÁI TIM” NĂM 2023
TÂM THƯ KÊU GỌI CHƯƠNG TRÌNH “ÁNH SÁNG VÀ TRÁI TIM” NĂM 2023
  Ánh sáng nhờ đôi mắt, nhịp thở nhờ trái tim, đôi mắt kết nối với trái tim như tình thương con người được kết nối. Để mang lại ánh sáng cho người khiếm thị, nhịp thở khoẻ, nhịp thở bình yên, nhịp thở Kim Cang cho bệnh nhi. Ban Từ Thiện Xã Hội Phật giáo huyện Bình Chánh- Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM- Chi hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Liên Hoa Kim Cang phối hợp tổ chức chương trình “ÁNH SÁNG VÀ TRÁI TIM”.
Zalo
Hotline