ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU - QUY Y TAM BẢO

ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU - QUY Y TAM BẢO
Ngày đăng: 12/08/2023 04:32 PM

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN BÌNH CHÁNH

TU VIỆN KIM CANG

ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU - QUY Y TAM BẢO

Kính gửi: Quý nam nữ Phật tử gần xa !

Quy Y Tam Bảo là những bước đi đầu tiên trên con đường học Phật. Là chúng ta sống theo hạnh của Phật, y theo giáo pháp mà luyện rèn, vâng lời sách tấn của Chư Tăng. Chắc chắn giải thoát được mọi khổ não và tạo ra một thế giới an tịnh, chân thật khi giữ gìn tròn đủ năm giới pháp của Đức Thế Tôn dành cho hàng Cư Sĩ. Để gìn giữ và lưu truyền truyền thống cao quý này Tu Viện Kim Cang trọng thể tổ chức Lễ QuyY Tam Bảo.

Thời gian: Vào lúc 14h00’ Ngày 25 tháng 07 năm Quý Mão.

Địa điểm: Tu Viện Kim Cang 33 Lê Đình Chi, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Tp.HCM.

Đăng ký quy y: Tại Văn Phòng Tu Viện Kim Cang hoặc SĐT: (028).37663888.

Kính nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ Quý Phật tử vô lượng an lạc, vô lượng cát tường !

BAN TỔ CHỨC

 

TU VIỆN KIM CANG

Zalo
Hotline