TU VIỆN KIM CANG TRANG NGHIÊM TỔ CHỨC ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU NGÀY 15 THÁNG 07 NĂM QUÝ MÃO

TU VIỆN KIM CANG TRANG NGHIÊM TỔ CHỨC ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU NGÀY 15 THÁNG 07 NĂM QUÝ MÃO
Ngày đăng: 30/08/2023 08:46 PM

Sáng ngày 15 tháng 07 năm Quý Mão, Tu Viện Kim Cang trang nghiêm tổ chức Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu PL:2567 – DL:2023. Chư Tăng bổn tự cùng quý nam nữ Phật tử thực hiện nghi thức trì Kinh Vu Lan, làm lễ phóng sanh hồi hướng công đức lành cho cha mẹ hiện tiền được tăng long phước thọ và tiến cúng kỳ siêu cho chư hương linh cửu huyền thất tổ siêu sanh về miền lạc cảnh.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được:  

 

TU VIỆN KIM CANG

 

 

 

 

Zalo
Hotline