NGHI THỨC TRÌ KINH VU LAN BÁO HIẾU TỐI NGÀY 14 THÁNG 07 NĂM QUÝ MÃO

NGHI THỨC TRÌ KINH VU LAN BÁO HIẾU TỐI NGÀY 14 THÁNG 07 NĂM QUÝ MÃO
Ngày đăng: 29/08/2023 10:01 PM

Tu Viện Kim Cang trang nghiêm thực hiện nghi thức trì kinh Vu Lan Báo Hiếu hồi hướng phước lành đến cha mẹ hiện tiền được phước thọ bình an, ông bà cha mẹ cửu huyền thất tổ được siêu sanh cõi tịnh.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được

 

TU VIỆN KIM CANG

Zalo
Hotline