THỜI KHÓA NGỒI THIỀN CỦA ĐẠI CHÚNG TU VIỆN VIỆN KIM CANG TRONG MÙA AN CƯ KIẾT HẠ

THỜI KHÓA NGỒI THIỀN CỦA ĐẠI CHÚNG TU VIỆN VIỆN KIM CANG TRONG MÙA AN CƯ KIẾT HẠ
Ngày đăng: 09/06/2023 10:24 PM

"Sơ canh dĩ đáo thượng thiền sàng

Tam nghiệp tịnh trừ đổ thánh nhan

Thâm tín Phật ngôn hằng niệm Phật

Chỉ tu nhứt hướng vãng Tây Phương".

 

 

Tối nay ngày 22 tháng 04 năm Quý Mão, đại chúng Tu Viện Kim Cang thực hành thiền tịnh. Tu tập, lắng đọng tâm tư ba nghiệp thân, khẩu, ý cho thanh tịnh trong ba tháng An Cư Kiết Hạ.

 

 

Chúc quý Phật tử được thân an, tâm lạc !!!!!

 

 

 

TU VIỆN KIM CANG

Zalo
Hotline