PHÁP HỘI QUÁN THẾ ÂM - NGŨ BÁCH DANH CHI LỄ ( PHÁT NGUYỆN ĐẢNH LỄ 500 LẠY ) 

PHÁP HỘI QUÁN THẾ ÂM - NGŨ BÁCH DANH CHI LỄ ( PHÁT NGUYỆN ĐẢNH LỄ 500 LẠY ) 
Ngày đăng: 30/10/2023 09:53 PM

Quán Âm sức trí diệu

Hay cứu khổ thế gian

Đầy đủ sức thần thông

Rộng tu trí phương tiện

Bằng tinh thần đại thừa, Bồ tát vào đời bằng tinh thần đại sĩ với hạnh nguyện lục độ Ba La Mật,  đức Bồ Tát Quan Thế Âm độ tận tất cả chúng sinh trong thế gian biết quay về với chánh đạo.

Sáng ngày 29 tháng 10 năm 2023 (nhằm ngày rằm tháng 9 năm Quý Mão) đạo tràng Tu Viện Kim Cang trọng thể tổ chức Pháp Hội Quán Thế Âm, với chương trình cụ thể như sau:

04h00’: Đảnh Lễ Ngũ Bách Danh

08h00’: Tụng Kinh Phổ Môn - Địa Tạng

09h00’: Lễ Phóng Sanh

10h00’:  Siêu tiên chư Tiên Hương Linh Cửu Huyền Thất Tổ

11h00’: Lễ Sớt Bát Cúng Dường Trai Tăng.

 
Pháp Hội Đạo Tràng viên mãn trong niềm hoan hỷ đầy hỷ lạc.

Kính chúc, kính nguyện Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử thân tâm thường lạc. !

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được :

 

TU VIỆN KIM CANG

 

Zalo
Hotline