KỶ NIỆM NGÀY ĐỨC BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM THÀNH ĐẠO VÀ ĐẢNH LỄ TÔN HIỆU NGŨ BÁCH DANH

KỶ NIỆM NGÀY ĐỨC BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM THÀNH ĐẠO VÀ ĐẢNH LỄ TÔN HIỆU NGŨ BÁCH DANH
Ngày đăng: 05/08/2023 11:07 PM

Tay con nâng đoá sen vàng

Quan Âm Bồ Tát nhẹ nhàng ngự trên

Không gian bát ngát mông mênh

Biển khơi Bồ Tát lênh đênh thuyền từ

Cứu người đến bến vô dư

Viên thành Phật quả chân như toả ngời.

Ngày 05/08/2023 (nhằm ngày 19 tháng 06 năm Quý Mão) Tu Viện Kim Cang trọng thể tổ chức nghi thức đảnh lễ Tôn Hiệu Ngũ Bách Danh nhân ngày kỷ niệm Bồ Tát Quan Âm thành đạo.

Với sự tham dự đông đảo của quý nam, nữ Phật tử các giới, hoà âm cùng chư Tăng với thánh hiệu “Quan Thế Âm Bồ Tát” được vang lên thiết tha trầm hùng. Thắng duyên cho những ai được tham dự. Đảnh lễ Tôn Hiệu Ngũ Bách Danh có công năng diệt trừ bệnh tật, đoạn diệt phiền não, hành giả trải nghiệm hành trình tu tập này như khôi phục lại sức khỏe của bản thân mình.

Một đại nhân duyên, một phước báu thù thắng khi được đạo tràng nhiếp tâm hướng về gia hộ, Chư Tôn Đức chứng minh Phật tử quy y Tam Bảo và lễ thế phát xuất gia.

Với lòng từ bi cứu khổ muôn loài quý Phật tử cùng với Chư Tôn Đức đã thực hành nghi thức phóng sanh, nguyện cầu thế giới hoà bình, mưa thuận gió hoà, nhân dân an lạc.

Quan Âm Là Tịnh Thánh

Là Nơi Cầu Nương Tựa.

Nhằm nâng cao giá trị tâm linh, tối cùng ngày Tu Viện tổ chức Lễ Hoa Đăng là một đêm thiêng liêng trọng đại cho những ai có đời sống tâm linh, hướng về cầu phúc cầu thọ, cầu tiêu tai giải ách, một đời bình an cát tường.

Toàn thể pháp hội đạo tràng đều hân hoan, vui mừng trong ngày thành đạo của một bậc Đại từ Đại bi luôn cứu khổ chúng sanh.

Kính chúc, kính nguyện Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử thân tâm thường an lạc, mọi việc đều thuận duyên ! Luôn luôn hoằng dương chánh pháp để được mãi xương minh !

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được tại pháp lễ:

 

TU VIỆN KIM CANG

Zalo
Hotline