KẾT BẠN NHƯ THẾ NÀO LÀ ĐÚNG ?

KẾT BẠN NHƯ THẾ NÀO LÀ ĐÚNG ?
Ngày đăng: 13/06/2023 09:34 PM

Xưa kia thời đức Phật còn tại thế vua Ty Tiên Nặc trị vì nước Xá Vệ thưa thỉnh pháp với ngài Hiền Nhân, ngài dạy rằng: Trên đời này có bốn loại bạn, thế nào là bốn ?

 

Thứ nhất, kết bạn như hoa. Khi bông hoa còn tươi tốt thì giắt trên đầu, khô héo rồi bỏ đi. Kết bạn cũng thế: hễ thấy giàu sang thì xu phụ theo, nghèo nàn thì bỏ làm lơ.

 

Thứ hai, kết bạn như cân. Khi để vật nặng thì đầu gục xuống, vật nhẹ thì đầu vổng lên, có qua lại thì cung kính nhau, không qua lại thì khi rẻ nhau.

 

Thứ ba, kết bạn như núi. Hòn núi vàng thì loài chim thú tựu về, lông cánh được chói màu vàng rực. Kết bạn cũng thế, khi sang thời sang với nhau, khi vui đồng vui.

 

Thứ tư, kết bạn như đất. Tất cả mọi vật đều dựa vào đất mà sanh ra. Làm bạn để nuôi dưỡng, ủng hộ, ân hậu không quên.

Nhà vua liền hoan hỷ tin nhận và đảnh lễ vị Hiền Nhân.

(trích Kinh Hiền Nhân)

Zalo
Hotline