TRANG NGHIÊM LỄ NGHINH KIỆU THÁNH TƯỢNG BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM ĐẢN SINH 19/02 ÂL

TRANG NGHIÊM LỄ NGHINH KIỆU THÁNH TƯỢNG BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM ĐẢN SINH 19/02 ÂL
Ngày đăng: 07/04/2023 03:52 PM


“ Quan Âm sức trí diệu

 Hay cứu khổ thế gian

 Đầy đủ sức thần thông

 Rộng tu trí phương tiện”.

   Bồ Tát Quán Thế Âm biểu mẫu của lòng từ bi, là bầu trời hỷ xả, là không gian bao trùm tính vị tha. Tinh thần Bồ Tát đạo của Bồ Tát Quán Thế Âm là giá trị đạo đức, giá trị hiện thực cho các hành giả tu nhân học Phật tu tập, trải nghiệm, giải thoát. Hướng về hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm bằng cả lòng thành kính.

   Tối ngày 13 tháng 02 năm Quý Mão tại Tu Viện Kim Cang tổ chức trọng thể PHÁP HỘI KHÁNH VÍA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM. Pháp hội đông đảo sự tham dự của các đạo tràng trên địa bàn TP.HCM thân lâm tham dự.

   Trong tiếng chuông trống trầm hùng hoà âm cùng tiếng niệm thánh hiệu của đại chúng, lời tụng kinh nồng đượm của từng hàng đệ tử phụ hoạ theo tiếng xướng âm của tăng già, lời tụng kinh nồng đượm vượt lên mấy tầng trời, nghinh đón Đức Bồ Tát Quán Thế Âm quang giáng đạo tràng chứng minh công đức, ngưỡng nguyện đấng từ bi chứng minh giáng phước cho bá gia bá tánh “MỘT ĐỜI BÌNH AN”.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Zalo
Hotline