KHÁNH VÍA BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM - ĐẢNH LỄ 500 DANH HIỆU BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM

KHÁNH VÍA BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM - ĐẢNH LỄ 500 DANH HIỆU BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM
Ngày đăng: 10/04/2023 11:02 AM

Trong kinh Phổ Môn có dạy: Nếu có trăm ngàn vạn ức chúng sanh bệnh tật đau khổ một lòng xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, bệnh tật liền tiêu, phiền não đoạn diệt, dứt các bệnh khổ...

Từ ý nghĩa này mà Pháp Hội Đảnh Lễ Ngũ Bách Danh được các hành giả tu Phật hành trì. Sự linh ứng, mầu nhiệm này có được là bởi năng lực tu tập và Tâm Thành của từng hành giả.

Tối ngày 18 tháng 02 nhuần năm Quý Mão. Tu Viện Kim Cang trọng thể tổ chức nghi thức đảnh lễ tôn hiệu Ngũ Bách Danh.

Với sự tham dự của đông đảo Phật tử các giới, hòa âm cùng chư Tăng với thánh hiệu “Quan Thế Âm Bồ Tát” được vang lên thiết tha trầm hùng.

Khóa lễ Ngũ Bách Danh lần này trùng duyên với khóa tu Bát nên sự hoan hỷ của Phật tử lại càng nhân đôi, thắng duyên cho những ai được tham dự. Đảnh lễ Tôn Hiệu Ngũ Bách Danh có công năng diệt trừ bệnh tật, đoạn diệt phiền não, hành giả trải nghiệm hành trình tu tập này như khôi phục lại sức khỏe của bản thân mình.

“Quan Âm sức trí diệu

Hay cứu khổ thế gian

Đầy đủ sức thần thông

Rộng tu trí phương tiện”.

Tiếp đó, sáng ngày 19 tháng 02 nhuần năm Qúy Mão, quý nam nữ Phật tử vân tập về Đại Hùng Bảo Điện Tu Viện Kim Cang cung thỉnh giới sư truyền Bát Quan Trai Giới, giữ gìn thân tâm thanh tịnh trong một ngày một đêm.

Khép lại chương trình khánh vía Bồ Tát Quan Thế Âm quý nam nữ Phật tử đầy sự hoan hỷ, an vui, hạnh phúc khi được tham dự chương trình toàn khóa lễ.

"Thế gian đau khổ trăm bề

Quan Âm Bồ Tát cận kề bên con".

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

 

Zalo
Hotline