PHÁP HỘI TÁN ĐÀN DƯỢC SƯ THẤT CHÂU - CẦU NGUYỆN QUỐC THỚI DÂN AN

PHÁP HỘI TÁN ĐÀN DƯỢC SƯ THẤT CHÂU - CẦU NGUYỆN QUỐC THỚI DÂN AN
Ngày đăng: 08/04/2023 10:04 AM

Theo truyền thống dân tộc Việt Nam, Rằm Thượng Nguyên (ngày 15 tháng giêng hằng năm). Lễ cầu an bổn mạng được các chùa tổ chức rất trang nghiêm, Tu viện Kim Cang cũng không ngoại lệ. Sáng ngày rằm tháng giêng năm Quý Mão lễ cầu an bổn mạng được chính thức diễn ra, với sự tham dự đông đảo của các Phật tử thập phương.

Nhiều chương trình được diễn ra cùng ngày như sau:

- Khoá lễ thọ trì kinh Dược Sư đầu giờ.

- Khoa trình lục cúng Thích Đề Hoàn Nhơn (Ngọc Hoàng) và chư vị Thánh Mẫu.

- Lễ phóng sinh cầu thọ, nghinh tường tập phước, phúc lộc khánh xuân.

- Đoàn Lân Sư Rồng cung lộc bái Phật.

- Tuyên sớ tạ đàn Dược Sư Thất Châu Tiêu Tai Diên Thọ.

- Hoa đăng dâng lễ.

- Đăng đàn chẩn tế.

Buổi lễ được sự chứng minh của Chư Tôn Đức và sự gia trì của đại chúng đã góp phần linh thiêng thành tựu như pháp. Từ đó có thể khẳng định lễ cầu an bổn mạng đầu năm của Phật giáo là lễ hội văn hoá tâm linh của dân tộc, của nhân dân ta, là nghi lễ thiết yếu không thể tách rời quần chúng trong đời sống xã hội ngày nay.

Điều phúc thọ mọi người tiếp đón.

Chuyện tai ương ai nấy mong qua.

Vì nghiệp duyên nên cầu nguyện đại tướng Dược Xoa

Muốn an lạc phải quy y Đông Phương Giáo Chủ.

Khép lại chương trình của lễ Thượng Nguyên đã để lại nhiều ý nghĩa ấn tượng được cô đọng lại qua lời cầu nguyện của quý Phật tử. Một năm mới thành tựu mới, thắng duyên mới, phước báu mới, tư duy mới và thành công mới.

Zalo
Hotline