PHÁP HỘI QUÁN THẾ ÂM

PHÁP HỘI QUÁN THẾ ÂM
Ngày đăng: 08/04/2023 09:56 AM

Từ bi là tình thương vô tận của chư Phật và Bồ Tát với tất cả muôn loài. Đức Quán Thế Âm là hình ảnh biểu mẫu của từ bi và trí tuệ để cứu độ nhân sinh. Trên tinh thần tứ vô lượng tâm và lục Ba La Mật đoạn tận ngã và ngã sở dứt sạch tứ tướng, Bồ Tát lấy Bi Trí Dũng làm phương tiện cứu kính để độ quần sinh…

Bằng tinh thần Bồ Tát đạo sáng ngày 14 tháng 02 năm Quý Mão tại Tu Viện Kim Cang tổ chức trọng thể buổi chia sẻ pháp thoại do Thượng Toạ Thích Chánh Định thuyết giảng với chủ đề “TẬP HỌC TỪ BI”.

Gần 1000 Phật tử các nơi về tham dự. Lời chia sẽ từ pháp thoại Thượng Toạ nhấn mạnh:

Người Phật tử tập sống bình thường với người mình không thích, vô tham vô sân vô si thì đau khổ không có mặt, bao dung rộng lượng từ việc nhỏ nhất… Từ đó người hành giả tập học hạnh Quán Âm sẽ thấy được sự an ổn trong tâm hồn khi gặp chướng duyên của thực tại.

Buổi lễ đọng lại sự cảm mến với nhiều cung bậc vui tươi hoan hỷ thông qua những câu thơ những mẫu chuyện mà Thượng Toạ đã chia sẻ với đạo tràng.

Zalo
Hotline