KÍNH MỪNG LỄ VÍA ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT ĐẢN SINH - LỄ THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI KÌ I NĂM 2024 VÀ BUỔI PHÁP THOẠI CỦA THƯỢNG TOẠ THÍCH CHÁNH ĐỊNH TẠI TU VIỆN KIM CANG

KÍNH MỪNG LỄ VÍA ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT ĐẢN SINH - LỄ THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI KÌ I NĂM 2024 VÀ BUỔI PHÁP THOẠI CỦA THƯỢNG TOẠ THÍCH CHÁNH ĐỊNH TẠI TU VIỆN KIM CANG
Ngày đăng: 25/03/2024 04:20 PM

KÍNH MỪNG LỄ VÍA ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT ĐẢN SINH - LỄ THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI KÌ I NĂM 2024 VÀ BUỔI PHÁP THOẠI CỦA THƯỢNG TOẠ THÍCH CHÁNH ĐỊNH TẠI TU VIỆN KIM CANG (Ngày 14/2-15/2 ÂL GIÁP THÌN).

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát.

“Cúi đầu đảnh lễ đức Quán Âm

Tướng tốt quang minh nguyện lực thâm

Nghìn mắt sáng soi đường tăm tối

Nghìn tay dìu dắt kẻ mê lầm”.

Đức Quán Thế Âm Bồ Tát luôn quan sát, lắng nghe tiếng kêu cứu khổ từ chúng sinh trong nhân gian. Ngài mang lòng từ bi cứu tất cả mọi loài, mọi người ở thế gian, hạnh nguyện của Ngài thật vĩ đại và cao cả. Để tưởng nhớ đến công hạnh của Ngài, những người con Phật khắp nơi trên thế giới đều làm lễ cúng vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Đản Sinh thật trang nghiêm và long trọng.

Tu Viện Kim Cang đã tạo môi trường tịnh tâm, an lạc để tiếp đón toàn thể đạo tràng, phật tử xa gần đến cùng nhau tham dự lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Đản Sinh - Thọ Bát Quan Trai kì I 2024. Xuyên suốt buổi lễ được diễn ra trong sự trang nghiêm và long trọng cho đạo tràng tịnh tâm tu tập.

Bên cạnh đó, Tu Viện Kim Cang long trọng đón tiếp Thượng toạ Thích Chánh Định quang lâm thuyết giảng phật pháp cho hàng phật tử về tham dự, đã giúp cho tất cả phật tử đồng lòng phát tâm hoan hỉ gieo hạt bồ đề nuôi dưỡng và phát triển tâm từ bi cùng nhau đạt đến sự giác ngộ.

Kính chúc Thượng toạ Thích Chánh Định và quý phật tử có nhiều sức khoẻ, thân tâm an lạc, vạn sự như ý!

Zalo
Hotline