Lễ Bố Tát Luân Phiên Hằng Tháng Của Chư Tăng Phật Giáo Huyện Bình Chánh Mùng 2 Tháng Tư Năm Giáp Thìn Tại Tu Viện Kim Cang.

Lễ Bố Tát Luân Phiên Hằng Tháng Của Chư Tăng Phật Giáo Huyện Bình Chánh Mùng 2 Tháng Tư Năm Giáp Thìn Tại Tu Viện Kim Cang.
Ngày đăng: 09/05/2024 02:36 PM

Sáng ngày 09/05/2024 tức ngày 02/04 ÂL, tại Tu Viện Kim Cang - Huyện Bình Chánh cung thỉnh chư Tôn Đức, Hoà Thượng, chư Thượng Toạ, chư Đại Đức Tăng quang lâm về dự đại lễ Bố Tát tụng giới. Sau khi đảnh lễ chư Hoà Thượng, chư Thượng Toạ, chư Đại Đức Tăng tại quả đường. 

Chư Tăng tuần tự theo hạ lạp vân tập Đại Hùng Bửu Điện. Chư vị Hòa Thượng niệm hương bạch Phật, Hoà Thượng Trực Giáo xướng lễ cùng quý chư Thượng Toạ, chư Đại Đức Tăng đồng xưng tán đảnh lễ Tam bảo và Bố Tát trì giới.

 

Một số hình ảnh Tu Viện Kim Cang cúng dường chư Hoà Thượng, chư Thượng Toạ, chư Đại Đức Tăng:

 

Zalo
Hotline