TÂM THƯ KÊU GỌI CHƯƠNG TRÌNH “ÁNH SÁNG VÀ TRÁI TIM” NĂM 2023

TÂM THƯ KÊU GỌI CHƯƠNG TRÌNH “ÁNH SÁNG VÀ TRÁI TIM” NĂM 2023
Ngày đăng: 07/04/2023 03:57 PM

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN BÌNH CHÁNH

BAN TỪ THIỆN XÃ HỘI PHẬT GIÁO HUYỆN BÌNH CHÁNH

HỘI BẢO TRỢ BỆNH NHÂN NGHÈO TP.HCM

CHI HỘI BẢO TRỢ BỆNH NHÂN NGHÈO LIÊN HOA KIM CANG

TÂM THƯ KÊU GỌI

Chương trình “ÁNH SÁNG VÀ TRÁI TIM” năm 2023.

Kính gửi: Quý Phật tử, quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước

     Ánh sáng nhờ đôi mắt, nhịp thở nhờ trái tim, đôi mắt kết nối với trái tim như tình thương con người được kết nối. Để mang lại ánh sáng cho người khiếm thị, nhịp thở khoẻ, nhịp thở bình yên, nhịp thở Kim Cang cho bệnh nhi. Ban Từ Thiện Xã Hội Phật giáo huyện Bình Chánh- Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM- Chi hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Liên Hoa Kim Cang phối hợp tổ chức chương trình “ÁNH SÁNG VÀ TRÁI TIM”.

     Trên tinh thần này, Ban Từ Thiện Xã Hội Phật giáo huyện nhà, Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM, Chi Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Liên Hoa Kim Cang thiết tha kêu gọi mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, quý Phật tử trong và ngoài nước ủng hộ, trợ duyên để cho Ban Từ Thiện Xã Hội chúng con/ chúng tôi đủ kinh phí thực hiện chương trình.

Kính duyên Chư Tôn Đức giáo phẩm, quý mạnh thường quân nhiệt tình thương giúp !

Kính chúc Chư Tôn Đức, Phật tử và MTQ vô lượng cát tường.

Trân trọng ./.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về Văn phòng Ban Từ Thiện Xã Hội Tu Viện Kim Cang

Số tài khoản: 060165013711

Ngân hàng: Sacombank.

Chủ tài khoản: Tu Viện Kim Cang.

Nội dung: UHCT “ANH SANG VA TRAI TIM”.   

Zalo
Hotline