Chương trình tu học

Chương trình tu học

TRANG NGHIÊM LỄ NGHINH KIỆU THÁNH TƯỢNG BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM ĐẢN SINH 19/02 ÂL
TRANG NGHIÊM LỄ NGHINH KIỆU THÁNH TƯỢNG BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM ĐẢN SINH 19/02 ÂL
Bồ Tát Quán Thế Âm biểu mẫu của lòng từ bi, là bầu trời hỷ xả, là không gian bao trùm tính vị tha. Tinh thần Bồ Tát đạo của Bồ Tát Quán Thế Âm là giá trị đạo đức, giá trị hiện thực cho các hành giả tu nhân học Phật tu tập, trải nghiệm, giải thoát. Hướng về hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm bằng cả lòng thành kính.
PHÁP HỘI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT NGÀY 14/2 ÂL
PHÁP HỘI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT NGÀY 14/2 ÂL
PHÁP HỘI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT NGÀY 14/2 ÂL
Zalo
Hotline